Obecně

Přímé získávání tepelné energie ze slunce je v současné době nejefektivnější z čistých zdrojů energie. I v našich klimatických podmínkách je možné větší část roční potřeby energie (ohřev teplé vody, přitápění) pokrýt ze solárního termického systému. Naše řídící jednotky nabízejí při nízké ceně vysoký technický standard, jednoduchost obsluhy a maximální energetický zisk. Řídící jednotky je možné použít i k řízení jiných systémů, nebo procesů.

V našem programu máme tři základní řady řídících systémů:

1) Malé rozdílové teplotní jednotky pro solární systémy

2) Volně programovatelné regulační systémy

ESR 31 – jednoduchá solární regulace s grafickým displejem …
1 relé nebo tiac výstup, všechny spínací a rozpínací body odděleně nastavitelné, přehledný dispej s hydraulickým schématem, analogový výstup: 0-10V přepínatelný na PWM-Signál, 5V-fixní napětí, chybové hlášení nebo požadavek na hoření, zobrazení stavu k okamžitému rozpoznání neobvyklých podmínek, funkce solár start, funkce protizámrazová, blokace čerpadel při přehřátí kolektoru, kontrola funkcí soustavy, počitadlo množství tepla, DL-Bus datové vedení (k vyhodnocení dat na PC přes D-LOGG nebo BL-NET a k připojení externích senzorů), regulace otáček standardních čerpadel (jen u ESR31-D), vhodná pro čidla KTY a PT1000, programování probíhá zadáním čísla programu, programově závislé možnosti rozšíření díky pomocnému relé Hirel31-STAG.


Přístroj ESR31-R nebo ESR31-D je diferenční regulace pro vícero použití. Grafický dispej umožňuje snadnou volbu programu dle schéme zapojení. Dále je na grafickém displeji vidět pozici čidel ve zvoleném hydraulickém schématu. Přes datové vedení mohou být načteny dodatečné informace. Tímto je také možné paralelně k regulačnímu provozu (solár) získat výpočty (množství tepla). Rozsah použití této regulace je od jednookruhových solárních soustav po přípravu hygienické teplé vody jakož i regulace otáček čerpadel.

UVR63 – tříokruhová univerzální regulace s grafickým displejem…
6 senzorových vstupů, 1 výstup regulovatelný otáčkami (pro standardní čerpadla), 2 relé výstupy, 2 analogové výstupy pro 0-10 V / PWM signál (např. k regulaci otáček vhodných elektronických čerpadel), 5V stálé napětí nebo chybová hlášení 10V, po 3 diferenčních, minimálních a maximálních funkcích, ochrana proti tvorbě legionel, funkce chlazení kolektorů, funkce ohraničení přehřátí kolektorů, funkce solární start, funkce ochrana proti zamrznutí, 3 integrované počítadla množství tepla (WMZ), funkční kontrola soustavy, čas, datum, volně programovatelné spínací hodiny, přehledný displej s hydraulickými schématy, DL-Bus (k vyhodnocení dat na PC přes D-LOGG nebo BL-NET a k připojení externích senzorů).


Tato tříokruhová regulace UVR63 obsahuje různé funkce – termostatické, diferenční teploty a regulace otáček pro nasazení v solárních soustavách a topných systémech. Zvládá až 3 nezávislé topné okruhy. Požadovanou regulační funkci je možné zvolit pomocí čísla programu (více než 650 možných programů).

UVR16x2 – volně programovatelná univerzální regulace s barevným dotykovým displejem…

Přístroj UVR16x2 má díky funkčním modulům možnost prakticky volné programovatelnosti pro každé systémové zařízení topného managementu a jeho sladění. Protože je každý funkční modul možno několikanásobně adresovat, mohou se také realizovat komplexní regulační systémy, jako např. solární systémy s více kolektorovými plochami, zásobníky nebo povětrnostními podmínkami řízené topné systémy. Díky nabídce funkcí je možné řešit libovolné regulační úlohy.

Zařízení UVR16x2 poskytuje četné možnosti řízení pro vytápění obsahuje přes 40 různých funkčních modulů, které mohou být mezi sebou kombinovány . Propojení až 128 funkcí, to znamená, že je prakticky bez omezení. Dotykový displej 4,3 “ slouží jako uživatelské rozhraní. V grafickém přehledu se dají jednoduše definovat regulační parametry (např časy vytápění, teplá cílová teplota vody atd.) pro pohodlnou obsluhu systému. 

V kombinaci s rozhraním CMI, lze provoz celého systému monitorovat bezdrátově přes internet, jako interaktivní vizualizace pomocí smartphonu, tabletu nebo PC. S dalším příslušenstvím se dá regulace rozšířit o další ovládací vstupy a výstupy např. o KNX/EIB bus síť. UVR16x2 se může programovat buďto přímo na regulátoru s dotykovým displejem 4,3 “ nebo na nové softwaru TAPPS2 (nástupce TAPPS). Všechny data se dají na zažízení pohodlně přenášet pomocí SD karty nebo bezdrátově přes rozhraní C.M.I.


Všech 16 vstupů může být použito pro následující senzory a čidla: PT1000, PT500, PT100, KTY 2k? (starý standardní typ Technische Alternative), KTY 1k, Ni1000, Ni1000 TK5000, Digitální signály, Termočlánek Thel, Čidlo záření GBS01, Čidlo vlhkosti RFS, Dešťový senzor RES01, Napětí 0 – 3,3V DC, Senzory Pokoj RAS a RASPT, Pulsní až do 10 Hz (vstupy 15 a 16 až 20 Hz)
Vstupy 7 a 8 jsou vhodné také pro následující signály: Napětí 0- 10V DCa, Odpor 1 – 100k Ohm, Měření 4-20 DC je také možné se vstupem 8.


Výstupy: 4 triak, 7 relé, 5 multifunkční výstupy:, 0-10V DC, PWM, použití jako reléový výstup nebo také s expanzní modulem
Ostatní rozhraní: CAN sběrnice, bus DL, 12V DC + 24V DC (celkem max. 6W)

VÝSTAVNÍ DŮM V ZÁPECH U PRAHY

Řídící jednotkou je regulován, monitorován a řízen kompletní systém vytápění (kapilárové rohože, podlahové topení, ventilace a rekuperace), solární systém ( 6 vakuových kolektorů, 2 solární zásobníky 1000 l), ohřev TUV (bojler 300 l), ohřev bazénu, tepelné čerpadlo.. Systém je jištěn záložním zdrojem UPS a síťově spravován naší technickou centrálou.
příklad

ML POLOVODIČE ABB, PRAHA

Řídící systém UVR reguluje využití odpadního tepla při výrobě a řídí chod tepelných čerpadel k výobě chladícího média. Zajišťuje zároveň vytápění budovy a přípravu teplé užitkové vody. Tepelná čerpadla dodala firma Veskom s.r.o.
příklad

GREENGOLF PARDUBICE a.s

Řídící systém UVR reguluje využití energie získané z tepelných čerpadel k ohřevu užitkové vody, vytápění hotelu a ohřevu lázeňských bazénů. Tepelná čerpadla dodala firma Veskom s.r.o.
příklad

GYMNÁZIUM PORG PRAHA

Řídící systém UVR reguluje využití energie získané z tepelných čerpadel k ohřevu užitkové vody a vytápění školních budov.
příklad

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÝ KNÍN

Řídící systém UVR reguluje využití energie získané z tepelných čerpadel k ohřevu užitkové vody a vytápění školní budovy.
příklad

SPORTOVNÍ AREÁL, SPOŘICE U CHOMUTOVA

Řídící systém UVR reguluje využití energie získané z tepelných čerpadel k ohřevu užitkové vody a vytápění. Tepelná čerpadla dodala firma Veskom s.r.o.
příklad

BYTOVÝ DŮM TÝN NAD VLTAVOU

Řídící systém UVR reguluje využití energie získané ze solárních kolektorů k ohřevu užitkové vody a vytápění bytových jednotek.
příklad

RODINNÝ DŮM DOUBEK U PRAHY

Řídící jednotkou je regulován, monitorován a řízen kompletní systém dodávky tepelné energie z tepelných čerpadel do topného systému, ohřev TUV, ohřev bazénů a výroba chladu pro chlazení.. Systém je síťově spravován naší technickou centrálou.
příklad

RODINNÝ DŮM PĚNČÍN

Solární kolektory ohřívají zónový akumulační zásobník 1000l v kombinaci s el patronou a krbovou vložkou. Ze zásobníku je odebírána TUV a voda pro topný systém (podlahové topení v 1. np a radiátory ve 2.np). Řídící jednotka UVR reguluje ohřev zásobníku, provoz topného systému se dvěma míchanými okruhy, 6 okruhů s termohlavicemi na radiátorech, ČOV a zavlažování včetně dopouštění zavl. nádoby. Systém přijímá tři komunikační povely GSM a je plně modifikovatelný přes internet.
příklad

RODINNÝ DŮM VOLENICE

Solárními kolektory v součinnosti s tepelným čerpadlem je primárně ohříván bazén v 1. nadpodlaží přístavby obytného domu. Dodaná energie rovněž zajišťuje vytápění bazénové místnosti a temperaci dílny v přízemí. Systém je připraven na budoucí připojení topného systému celého obytného domu včetně ohřevu teplé užitkové vody.
příklad

RODINNÝ DŮM HOMOLE

Řídící jednotkou je regulován, monitorován a řízen kompletní systém vytápění domu, solární systém (4 vakuové kolektory, zásobník užitkové vody a ukládání energie do akumulačních zásobníků)… Systém je síťově spravován naší technickou centrálou.
příklad

RODINNÝ DŮM STRUNKOVICE

Jedná se o rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími, dům není podsklepen. V domě je 5 obytných místností (obývací pokoj, pokoj pro hosty, dětský pokoj, ložnice a pracovna), dále kuchyňský kout s jídelnou, tyto jsou volně spojeny s obývacím prostorem. Zastavěná plocha domu je 111,72 m2, celkový obestavěný prostor je 801,83 m3. Objekt byl realizován jako masivní stavba, ze stavebního systému MED MAX, vnitřní zdivo bylo řešeno z vápenopískových cihel. V domě je rekuperační jednotka Paul a tepelné čerpadlo Aquaela.
příklad

RODINNÝ DVOJDŮM V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH​

Řídící jednotkou je regulován a řízen v obou domech kompletní systém vytápění (5 okruhů podlahových konventorů), krb s teplovodní vložkou, solární systém ( 2 vakuové kolektory, solární kombinovaný zásobník 850 / 170 l), ohřev TUV, tepelné čerpadlo, systém osvětlení domu (venkovní). Celý systém je také propojen se zabezpečovacím systémem a monitorován naší firmou přes internet.
příklad

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉČE MAČKOV

Řídící jednotkou je regulován, monitorován systém předehřevu TUV, ohřevu rehabilitačních bazénů a podpora vytápění ze tří kaskádově spouštěných tepelných čerpadel vzduch – voda. TUV je předehřívána v bojlerech s dvojitými registry o celkovém objemu 2 500l. Systém zároveň řídí v rámci ohřevu i filtraci rehabilitačních bazénů. Celý systém je také propojen se zabezpečovacím systémem a monitorován naší firmou internetem.
příklad

RODINNÝ DŮM V LITOMĚŘICÍCH

Řídící jednotkou je regulován a řízen kompletní systém vytápění (1 okruh podlahového topení, 1 okruh radiátorových těles), solární systém ( 4 kolektory, solární zásobník 550l), ohřev TUV, tepelné čerpadlo IVT. Celý systém je také propojen se zabezpečovacím systémem a monitorován naší firmou internetem.
příklad

RODINNÝ DŮM V BRATISLAVĚ

Řídící jednotkou je regulován, monitorován a řízen kompletní systém vytápění (kapilárové rohože, podlahové topení, ventilace a rekuperace) a tepelné čerpadlo.. Systém je síťově spravován naší technickou centrálou.
příklad

PASIVNÍ DŮM V BEROUNĚ

Jedná se o rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími, dům není podsklepen. Objekt byl realizován jako masivní stavba. V domě je rekuperační jednotka Paul a tepelné čerpadlo Aquaela. Objekt je vytápěn podlahovým topením, infrazářiči a ventilací.
příklad

RODINNÝ DŮM HLUBOKÁ

Řídící jednotkou je regulován a řízen kompletní systém vytápění (4 okruhy topení), plynový kotel, zavlažování a solární systém ( 6 vakuových kolektorů, solární kombinovaný zásobník 1000 litrů s bojlerem 170 litrů), ohřev TUV. Celý systém je monitorován naší firmou přes internet. příklad

RODINNÝ DŮM KAMENNÝ ÚJEZD

Řídící jednotkou je regulován a řízen kompletní systém vytápění (3 okruhy topení), vyhřívání skleníku, krb, elektrokotel a solární systém ( 6 vakuových kolektorů, solární zásobník 1500 litrů a bojler 300 litrů), ohřev TUV. Celý systém je monitorován naší firmou přes internet.
příklad
cs cs cs