Funkční protipožární ochrana ve stavebnictví

V každodenním životě se stále častěji setkáváme s takovými materiály a konstrukcemi, které v případě vysokých teplot pří hoření ztratí své původní vlastnosti, nebo oheň a jeho šíření podporují. Ochrana proti požáru hrála vždy důležitou roli a hraje i dnes.

Materiály a systémy DUNAMENTI – funkční protipožární ochrana ve stavebnictví jsou vyvíjeny a vyráběny především proto„ aby tomuto možnému nebezpečí zabránily nebo jej alespoň omezily.

Úkolem preventivní požární ochrany je zabránění šíření ohně a tím získání času pro možný únik osob z ohroženého prostoru, záchranu majetku a tím snížení škod způsobených požárem na minimální míru. Nejslabším článkem ve stavbě při vypuknutí požáru jsou stavební prostupy instalací, otvory mezi jednotlivými požárními úseky, různé uzávěry a nosné konstrukce. Jedná se hlavně o horizontální a vertikální prostupy rozvodů jako například elektrických kabelových svazku a lávek, vzduchotechniky, topení, chlazení, rozvody vody a kanalizace, ale i ocelové a betonové nosné konstrukce budov. Je tedy nutno dbát na dobrou, především projektovou připravenost staveb a poté na správné navržení a provedení použitého systému utěsnění proškolenou firmou.

cs cs cs