Obecně

Všude tam, kde potřebujete překonávat větší vzdálenosti, tam, kde záleží na rychlosti doručení, nebo nechcete-li, aby vaši zaměstnanci několikrát denně běhali z budovy do deště, zimy a zpět, můžete nasadit moderní systém potrubní pošty.

Moderní systém potrubní pošty dokáže přepravit rychle, bezpečně a spolehlivě vše. Dokumenty, laboratorní zkoušky, cennosti, peníze. Předměty tuhé, sypké i tekuté, na vzdálenost jakou chcete. Transporty můžete protokolovat, takže později vždy víte, kdo a kdy co od vás dostal. Svěřte vašim zaměstnancům důležitější úkoly, než je pobíhání po budově.

Máte-li zvláštní požadavky na tvar patron, sestavu systému, vyřešíme pro vás to nejideálnější řešení. Ať již chcete posílat horké laboratorní zkoušky, klenoty, křehké předměty, krevní zkoušky a konzervy, žíravé látky a podobně, máme pro vás vždy to správné řešení.

V každé bance se klade velký důraz hlavně na bezpečnost. K tomu může velkou měrou přispět moderní systém potrubní pošty: Jelikož je důležité, nemít na přepážkách mnoho peněz v hotovosti, můžete systémem potrubní pošty nadbytečnou hotovost okamžitě dopravit na bezpečné místo. A když chce zákazník vetší hotovost vybrat, je tato během několika vteřin pomocí potrubní pošty k dispozici.
Potřebujete-li systémem potrubní pošty propojit pouze dvě místa a nepočítáte-li s jeho pozdějším rozšířením, je tento systém pro vás optimálním řešením. Rozhodnete-li se pro systém AC 1000, získáte i možnost jednoduchého pozdějšího rozšíření. Systémem můžete přepravovat všechny možné, pevné, sypké i tekuté předměty.

Tento systém je používán na propojení dvou vzdálených míst, nebo dvou míst v různých objektech. Systém je sestaven ze dvou stanic propojených navzájem potrubím, ovládací centrály a pohonného dmychadla. Přepravovat je možno předměty a dokumenty v obou směrech. Systém získal oblibu v menších skladech, lékařských ordinacích, ale i ve větších závodech, například při přepravě laboratorních zkoušek.

Využití hlavně v bankách, menších skladech, továrnách, kancelářích, atd.

Výhody:

Příklady:

Systémy:

Je vaše firma malá, nebo velká? Máte méně, nebo více zaměstnanců? Máme pro vás zaručeně ten správný systém potrubní pošty, kterým si můžete ušetřit čas, starosti a náklady. Moderní systém potrubní pošty transportuje podle potřeby různé předměty, od peněz po krevní zkoušky, od dotazníku po brýle. Přepravovaný předmět se vloží do přepravního pouzdra a je pomocí přetlaku, nebo podtlaku rychle, levně a spolehlivě dopraven na místo určení. Ušetříte čas a peníze. Spojte se jednoduše s námi a nechte se od nás informovat. Jsme si jisti, že budete spokojeni.

Potřebujete-li systémem potrubní pošty propojit 3 až 15 míst, je tento systém pro vás optimálním řešením. Systémem můžete přepravovat všechny možné, pevné, sypké i tekuté předměty.

Jednoliniové spojení více stanic je nejrozšířenější systém potrubní pošty. Systém je s oblibou využíván všude tam, kde je třeba přepravit dokumenty a předměty z různých pracovišť na jiná místa. Jako například v závodech, papírnách, bankách, úřadech, nemocnicích a podobně. Systém je sestaven z několika stanic, několika výhybek, ovládací centrály a pohonného dmychadla.

Využití v kancelářích, spedicích, průmyslu, supermarketech ale i v bankách, nebo nemocnicích.

Výhody:

Příklady:

Systémy:

Představte si následující příklad: Pracujete v jedné velké nemocnici a jste zaměstnán v laboratoři nebo v administrativě. Potřebujete několikrát denně stavy nemocných, laboratorní materiál, zprávy, zkoušky a mnoho jiných věcí. Musíte proto své pracoviště často opustit a procházet celou nemocnici. Nebyl by zde moderní systém potrubní pošty výhoda?

Mnoho nemocnic již využívá komfortu systému potrubní pošty a nemohou si již chod nemocnice bez něj představit. Systém potrubní pošty neznamená jen komfort, ale šetří i mnoho peněz. (Myslete na všechny časově náročné pochůzky mnoha vašich zaměstnanců).

Potřebujete-li systémem potrubní pošty propojit více jak 15 míst a kladete-li důraz na rychlost transportů, je tento systém pro vás optimálním řešením. Systémem můžete přepravovat všechny možné, pevné, sypké i tekuté předměty. Víceliniové spojení více stanic je s oblibou používáno v provozech s větší sítí systému. Jelikož muže být systémem přepravována pouze jedna patrona, bylo by cekání na volný systém, při větším poctu stanic, zdlouhavé. Proto je celý systém rozdělen do několika částí (linií), které jsou mezi sebou propojeny rozvaděčem. Tento systém, v kterém je možno přepravovat předměty mezi všemi stanicemi, je hlavně využíván ve velkých továrnách a nemocnicích. Systém je sestaven z několika stanic, několika výhybek, předávacím rozvaděčem, ovládací centrály a pohonného dmychadla.

Využití ve větších bankách, skladech továrnách, kancelářích a nemocnicích, atd.

Výhody:

Příklady:

Systémy:

Jelikož je obchodní dům méně chráněn proti přepadení jako například banka, je zde ještě důležitější, míti na pokladnách co nejméně hotovosti. Moderní systém potrubní pošty se proto ideálně hodí na odčerpávání tržby na bezpečné místo a k dopravě drobné hotovosti k pokladnám.

Potřebujete-li systémem potrubní pošty transportovat bezpečně cenné věci (šperky, peníze), je tento systém pro vás optimálním řešením. Systémem můžete přepravovat všechny možné, pevné, sypké i tekuté předměty.

Tento systém je hlavně provozován v obchodních domech a supermarketech. Stanice u pokladen jsou propojeny potrubím s hlavní centrálou. Pokladní mohou odesílat peníze do hlavní pokladny, nebo si peníze měnit za drobné. Systém se skládá z několika stanic, několika výhybek, ovládací centrály a pohonného dmychadla.

Využití ve velkých továrnách a nemocnicích.

Výhody:

Příklady:

Systémy:

Ve slévárenských provozech (železárny, slévárny barevných kovů) jsou transportovány horké vzorky od tavících pecí do laboratoří, kde jsou vzorky vyhodnoceny a případně na základě výsledků testů provedeny korekce technologie, nebo složení tavby.

K tomuto účelu se používá ocelový potrubní systém o průměru 70mm a přepravní pouzdra jsou transportována stlačeným vzduchem. Automatické stanice zajistí bezpečné a spolehlivé odeslání, nebo příjem pouzdra.

Tento systém je řízen moderním řídícím systémem HLC, který umožní nejen spolehlivý provoz , ale rovněž i archivaci jednotlivých transportů a po připojení do počítačové sítě vizualizaci na PC.

Využití ve slévárenských provozech.

Výhody:

Příklady:

Systémy:

Stanice potrubní pošty – Jádro každé potrubní pošty je její stanice. Přesná a spolehlivá funkce v provozu muže být docílena jen dobrou spoluprácí obsluhujícího personálu a obslužných elementu. Proto se naše stanice lehce obsluhuje. Muže být nasazena jako stanice odesílací, přijímací, průchodná nebo odbočná. Použitím optických, nebo induktivních spínačů je docíleno bezkontaktní odbavování a dozor nad provozem. Vnitrním Bypas-vedením a pneumatickým bržděním patron dosahujeme bezhlučného a bezotěrového provozu.

Modulový systém , individuální řešení – Ke zvýšení výkonnosti potrubní pošty je požadována její pružnost. Proto mohou být velké sítě systému rozděleny na jednotlivé trasy a vzájemně propojeny vícenásobným rozvaděčem. K dosažení této pružnosti je třeba zařízení přesně sladit s danými požadavky. Ať již malé systémy, nebo velké komplexní sítě se dají díky modulovému řešení rychle a technicky nenáročně rozšířit.

Rychle je dobré, bezpečně lepší – Pokoušíme se s našimi moderními systémy dosáhnout maximální spolehlivosti. Je bezpochyby, že nejen rychlost, ale především bezpečnost a spolehlivost potrubní pošty předčí před ostatními druhy přepravních služeb. Ať již je požadována vysoká frekvence zásilek, nebo zvlášť citlivý materiál, dlouhé vedení, nebo hustá sít, na váš požadavek odpovíme vždy tím správným řešením. Hospodárnost se vám brzy projeví.

Dmychadlo na motorový, nebo světelný proud – Dmychadla na motorový proud se montují v systémech s vysokou frekvencí zásilek, nebo v rozsáhlých sítích. Bočněkanálové dmychadlo zaručuje vysokou provozní spolehlivost a dlouhou životnost.

Plastikový posel – Naše přepravní patrony jsou vyráběny vysoce kvalitativní metodou. Náš sortiment můžeme přesně přizpůsobit vašim požadavkům. Ať již budete posílat peníze, dokumenty, krevní zkoušky, výrobní zkoušky, klenoty, nebo různé zboží, můžeme velikost a tvar patron přizpůsobit. Mimo toho mohou být patrony dodány se šroubovacím, nebo výkyvným uzávěrem.

Display, klávesnice – Náš systém se vyznačuje velmi snadnou obsluhou. Komunikace mezi zařízením a obsluhujícím má být jednoduchá a srozumitelná. Podle potřeby je možno ovladač dodat s textem, nebo bez něho. Adresy mohou být individuálně programovány.

Display zobrazuje:

Hlídač patron: Optický spínač – Citlivý, optický (ale odolný proti cizímu světlu) potrubní spínač reaguje ihned a spolehlivě, projde-li potrubím přepravní patrona. Odpovídající signál je dobře odstíněným vedením přenesen k ovládací centrále. Funkce a citlivost se dá snadno nastavit, kontrolovat se dá prostřednictvím svítivé diody.

cs cs cs